Назад| Начало Общи условия

Общи условия

Чрез използване на интернет страницата everun.bg, Вие се съгласявате с описаните условия и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с общите условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

Достъпът до страниците е безплатен.

Публикуваната в този уеб сайт информация е коректна и валидна за периода на нейното публикуване.

Публикуваната информация се актуализира и допълва според ситуацията и ние не носи отговорност за използване на съдържанието за други цели.

Компанията се старае да поддържа вярна и актуална информация, но не е изключена възможността да възникват несъответствия, грешки или забавяне в обновяването на данните. everun.bg не дава гаранция за точността и истинността на публикуваната информация във всеки един момент и не носи отговорност за евентуални неблагоприятни последствия, загуби или пропуснати ползи в случай на използването й.

Целта на този уебсайт е да информира посетителите. Публикациите са за лична/ некомерсиална употреба и не могат да бъдат използвани за търговски цели.

Съдържанието на уебсайта, текстове, изображения и други, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които не са изрично упоменати тук, са запазени. При разпространение на използваната информация е задължително цитирането на източника.

everun.bg не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, към които има препратки.

everun.bg гарантира анонимността на потребителите и неприкосновеността на личните данни, постъпили от формите за регистрация, запитвания и контакти.

С попълване на формите за регистрация, запитвания и контакти, Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и използвани за целите на директния маркетинг. Всеки потребител има право да се откаже от използването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез изпращане на писмено съобщение до everun.bg@gmail.com.

everun.bg си запазва правото да отстранява потребителски профили, за които прецени, че не отговарят на изискванията на настоящите общи условия.

Компанията си запазва правото да променя общите условия по всяко време, като своевремнно ги публикува в сайта на настоящата страница с условия за ползване. Всички промени влизат в сила от момента на публикуването им.

За всички неуредени въпроси в настоящите условия за ползване се прилага действащото българско законодателство.